Gölcük Belediyesi – GFSD 4. Uluslararası ”Göç” Konulu Fotoğraf Yarışması

AMAÇ: İnsanların dinî, iktisadî, siyasî, sosyal ve diğer nedenlerle hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafî yer değiştirme hareketidir “göç”. Amacımız; insanların bu göç sürecinde yaşadıkları, karşılaştıkları zorlukları ve kazanımlarını belgelemek; kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmektir.

Başlama Tarihi
7.8.2018
Son Katılım Tarihi
24.10.2018
Seçici Kurul Toplanması
2.11.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
5.11.2018

Yarışma şartnamesi için tıklayın.