Makaleler

Fotoğrafta Perspektif

Fotoğrafçılar olarak, bakış açımızı değiştirmenin ne kadar önemli olduğunu sık duyarız. Bu durum aslında sadece fotoğrafla ilgili değildir. Bakış açımızı değiştirmek, her zaman içinde bulunduğumuz bir durumu daha iyi kavramamıza ya da ifade etmemize yardımcı olur. Fotoğrafta perspektif, görüntülenen nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini yani göreceli konumlarını, boyutlarını ve aralarındaki boşluğu içerir. İnsan gözünün aksine fotoğraf […]

Read More