Sergiler (Arşiv)

Deklanşör ile Barutçu bir araya gelince…

uriyet Türkiyesi’nin yetiştirdiği kültür – sanat kuşağının idealist eğitimcisi Şinasi Barutçu, Milli Reasürans’ta Marcus Graf imzasıyla hazırlanan retrospektif sergisiyle 25 Aralık’a değin anılmaya devam ediyor. Sergiyle birlikte, günümüz Türkiye’sinden Barutçu’nun genç cumhuriyete ait meraklı kadrajına yakından bakıyoruz.

Read More
Sergiler (Arşiv)

Şinasi Barutçu: Fotoğrafın İzinde

Yaşamı boyunca eğitim ve fotoğraf alanında büyük hizmetler vermiş olan sanatçı Şinasi Barutçu’nun retrospektif niteliğindeki sergisi “Şinasi Barutçu: Fotoğrafın İzinde” 25 Aralık 2021 tarihine kadar Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde devam ediyor.

Read More