Çağrılar (Arşiv)

‘’ERK-EK’’ – Fotoğraf Projesi ve Sergi

“ERK-EK” Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Duruş – Fotoğraf Projesi ve Sergi… redfotoğraf grubunun 2021 yılındaki ilk fotoğraf projesinin temasını şiddete maruz kalmış güçlü kadınlar ve şiddet uygulayan aciz erkekler olarak belirledik.

Kadına yönelik şiddet; yakın partner şiddeti, cinsel taciz ve namusa dayalı şiddet, kadın sünneti ve nihayetinde kadın cinayetlerine yol açıyor. Cinsiyete dayalı şiddet evde, işte, okulda, sokakta veya internette gerçekleşiyor.

Şiddet, hiçbir kültürün meşru parçası değildir. Cinsiyete dayalı şiddet her ülkede, kültürde veya toplulukta mevcuttur. Dünya çapında her üç kadından biri, çoğunlukla yakın bir partner tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin yayımladığı verilere göre, dünya genelinde kadınların yüzde 35’i hayatlarının bir döneminde eşleri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Dünya genelinde her gün 137 kadın, aile fertlerinden biri tarafından öldürülüyor.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet anayasal hakkın ihlali anlamına gelmekte, bu ihlalin önlenmesi için hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Aile içi şiddet suçtur, hukuka aykırıdır ve bu nedenle de özel bir mesele değildir. Sessizlik, aile içi şiddetin devam etmesine neden olur. Herkes, kadınlar dahil, güvende ve korkusuz olma hakkına sahiptir, ev içi alan dahil her yerde. Mağdurun davranışı asla bir rıza göstergesi olarak alınamaz. Bu, suçu mağdura / hayatta kalana kaydırır ve en aza indirir.

Soruşturma açılması ise kadının beyanına dayalı olmalıdır.

Cinsel yönelimlerinden dolayı LGBTI+Q (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks, Queer) bireyler ötekileştirilip yok sayılıyorlar. Toplamda ERK-EK’e karşı birlik dayanışma ve mücadele, insan hakları mücadelesinde bizleri bir araya getiriyor. ötekileştirilip yok sayılmaya çalışılıyorlar. ötekileştirilip yok sayılmaya çalışılıyorlar. Toplamda ERK-EK’e karşı birlik dayanışma ve mücadele, insan hakları mücadelesinde bizleri bir araya getiriyor.

Kapitalizmden beslenen, militarizmle sarıp sarmalanan, din, töre ve geleneklerle içselleştirilen, feodal erkek şiddeti, sistem tarafından; değişik biçimler ve adlarla yeniden yeniden üretiliyor. TV, gazeteler ve sosyal medya aracılığı ile ırkçılık ve şovenizm körüklenerek, namus ve töre cinayetleri neredeyse cezasızlık ile ödüllendiriliyor.

Dünyanın her yerinde kadınlar ulusal, sınıfsal, cinsel sömürü ve saldırılara maruz kalmakta..

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, militarizme, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve faşizme karşı; kadınlar dayanışmayı örüyor, seslerini yükseltiyorlar.

ERK-EK - Fotoğraf Projesi ve Sergi

Bu fotoğraf projemiz ile kadınları daha güçlü, daha özgüveni yüksek, daha bağımsız ve özgür biçimde anlatabilmek adına yola çıktık.

Bu meselede saldırgan erkeği göstermenin ve onu koruyan adalet sistemi (ERK) konusunda farkındalık yaratmanın önemine inanıyoruz.

Siz değerli fotoğrafçılara çağrımızdır: Tüm fotoğraf tarzlarına ( Belgesel – Kavramsal -Doğrudan – Kurgusal- Kolaj vb…) katılımcılara açık, Kadına yönelik şiddette aslında aciz olanın erkek olduğunu anlatacak fotoğraflarınızı bekliyoruz.

Üreteceğiniz fotoğrafınızı 28 Şubat 2021 tarihine kadar [email protected] mail adresine iletmenizi rica ederiz.

‘’ERK-EK’’ – Fotoğraf Projesi ve Sergi

NASIL KATILACAKSINIZ?

Konu: “ERK-EK“

Katılım:

 1. Katılım herkese açıktır ve ücretsizdir.
 2. Katılımcılar “ERK-EK” teması etrafında en fazla 2 (iki) fotoğraf ile (Arşiv amaçlı daha fazla yollanabilir…)
 3. Her türlü Fotoğraf tarzına açıktır. Belgesel, Kavramsal, Kurmaca, Doğrudan…
 4. Yapıt gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve kabul etmiş sayılırlar.
 5. Seçici kurul, yapıtların kurallara aykırılığını saptarsa yapıtları geri çevirme yetkisine sahiptir.
 6. Sergilenmeye hak kazanan yapıtlar, ticari olmamak kaydıyla sergileme-katalog-broşür- afiş medya organlarında ve çeşitli ortamlarda fotoğrafçı adı belirtmek koşuluyla kullanılabilir. Bunun için katılımcılara bastırılabilinirse katalog ve katılımcı sertifikası verilir. Herhangi bir telif ödenmez.

Yapıtların Özellikleri ve Boyutları

 1. Fotoğraflar dijital olarak kabul edilecektir.
 2. Fotoğrafların JPEG formatında, en az boyut 20 x 30 cm. 300 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir.
 3. Yapıtlar, etkinliğin konusu olan “ERK-EK” temasına uygun olmalıdır.

Yapıtların Gönderilmesi ve İşaretlenmesi

Yapıtlar internet üzerinden, gönderilecektir. İnternet üzerinden katılanlar kişisel bilgilerini (ad – adres – telefon ve e-mail) EKLEMELERİ GEREKLİDİR.

[email protected] adresine e-mail ortamında göndermeleri gerekmektedir.

Etkinlik Takvimi

 1. Katılım son tarihi: 25 ŞUBAT 2021
 2. Sergi yeri, tarihi ve etkinlik programı: 8 MART 2021 Dünya Emekçi Kadınlar Günü (Daha sonra açıklanacaktır)

Etkinlik Sekretaryası : Redfotoğraf: www.redfotograf.com[email protected]

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu